Prowadzimy transformację 4.0

O nas

NEXPORT to zespół ludzi z pasją, którzy transformują 4.0 przedsiębiorstwa z sektora przemysłu, handlu i usług po to by były bardziej efektywne i konkurencyjne na rynku.

Nasz zespół prowadzi transformację cyfrową w wymiarach technologicznym, organizacyjnym i procesowym. Transformację 4.0 prowadzimy  zgodnie z metodologią ADMA w siedmiu obszarach: zaawansowane technologie produkcyjne, przedsiębiorstwo cyfrowe, firma ekologiczna, inżynieria zorientowana na klienta, organizacja skupiona na człowieku, inteligentna produkcja, fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości.

Nasze wieloletnie doświadczenie pracy w przemyśle w obszarach zarządzania, produkcji i sprzedaży, a także rozumienie mechanizmów prowadzenia firmy i funkcjonowania procesów pozwalają wdrażać transformację cyfrową w wymiarze technologicznym, organizacyjnym i procesowym w sposób projektowy, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa.

Zmiany przeprowadzamy w 4 etapach. Pierwszym krokiem jest badanie dojrzałości cyfrowej firmy – sprawdzamy aktualny stan zaawansowana podejścia firmy do 4.0. Oceniamy tu i teraz jak wygląda firma od wewnątrz i stawiamy diagnozę jakie rozwiązania będą jej potrzebne w perspektywie krótko i długoterminowej. Drugim etapem jest tworzenie planu transformacji dla firmy czyli szczegółowego harmonogramu wdrożenia dla poszczególnych etapów – elementu mapy drogowej. Trzeci krok to wyłonienie w firmie zespołu liderów 4.0, z którymi wspólnie zmienimy firmę. Ostatnim punktem jest wdrożenie zaplanowanych rozwiązań i modeli 4.0 oraz ciągła ich ewaluacja.

W swojej pracy wykorzystujemy umiejętności analitycznego myślenia i dostrzegania potencjału do zmian, elastyczność, rozumienie koncepcji pracy zespołów ludzko-maszynowych oraz wiedzę z zakresu nowoczesnych modeli biznesowych i technologii 4.0.

Specjalizujemy się w prowadzeniu projektów transformacji 4.0 i zarządzaniu zmianą w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach handlowych i usługowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Naszym celem jest wprowadzanie zmian w firmach w taki sposób, aby stały się bardziej produktywne, a ich produkty i usługi były bardziej konkurencyjne na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

0
Badanie
dojrzałości cyfrowej
0
Plan
transformacji
0
Kreowanie
liderów 4.0
0
Wdrożenie
rozwiązań 4.0