Jesteśmy integratorem robotów przemysłowych

integracja robotów przemysłowy - automatyzacja i robotyzacja produkcji

O nas

Nexport to zespół specjalistów i ekspertów, dzięki którym integrujemy roboty przemysłowe i coboty w procesach produkcyjnych i logistyczny

Integrujemy roboty przemysłowe z różnymi systemami i komponentami renomowanych producentów, w celu stworzenia kompletnego stanowiska zrobotyzowanego. Podczas robotyzacji procesów produkcyjnych łączymy różne elementy stanowiska, takie jak: roboty, kontrolery, sensory, oprogramowanie i inne urządzenia. Wszystko po to, aby stworzyć spójną, zintegrowaną całość, której zadaniem będzie wykonanie określonych czynności w procesie produkcyjnym czy logistycznym.

Przede wszystkim, w pracy z naszymi klientami staramy się zawsze sprostać ich oczekiwaniom, dopasowując sprzęt i technologię do realnych potrzeb. Dlatego też, dobieramy rozwiązania tak, żeby pozwalały zachować elastyczność i możliwość reakcji z uwagi na zmiany jakie zachodzą w procesach wewnątrz firmy.  Dzięki takiemu podejściu nasi klienci mają pewność, że wdrażane rozwiązania zwiększą produktywność i wydajność produkcji. 

Robotyzujemy produkcję z myślą o budowaniu przewagi rynkowej naszych klientów

Mając na uwadze potrzeby klientów, robotyzujemy produkcję z myślą o optymalizacji procesówzwiększeniu wydajnościobniżeniu kosztów pracy, a także zwiększenie bezpieczeństwa pracowników

Robotyzacja pozwala na automatyzację procesów i wykonywanie zadań szybciej i dokładniej niż człowiek. W rezultacie, firma może zwiększyć swoją wydajność, co prowadzi do obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia zysków. Wprowadzenie robotyzacji może pomóc firmie zwiększyć jej konkurencyjność. Zarówno poprzez zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów, poprawę jakości jak i szybszą reakcję na zmieniające się potrzeby rynku. Robotyzacja procesów może pomóc w zwolnieniu pracowników z powtarzalnych zadań i wykorzystać ich umiejętności do skomplikowanych i kreatywnych czynności.

Dlatego jako integrator robotów przemysłowych uważamy, że najważniejszym etapem w tworzeniu skutecznych systemów zrobotyzowanych jest zrozumienie procesu, wybór odpowiednich komponentów i przeprowadzenie wdrożenia w sposób płynny. 

Co więcej wieloletnie doświadczenie pracy w przemyśle oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania procesów wytwarzania pozwalają wdrażać roboty zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa.

Integrujemy roboty przemysłowe i wdrażamy je w procesach

 • opracowujemy technologię – po pierwsze oceniamy obszary firm pod kątem zastosowania robota. W efekcie wraz z klientem i dostawcami technologii opracowujemy szczegółowy proces technologiczny, założenia i KPI oraz rekomendujemy rozwiązania. 
 • tworzymy projekt –  po drugie projektujemy stanowisko z robotem na podstawie potrzeb klienta, danych z procesu, dostępnych technologii oraz własnych doświadczeń. Co więcej wizualizujemy przestrzeń z robotem, a następnie modelujemy proces i testujemy go w środowisku wirtualnym, po to by uniknąć błędów we wdrożeniu.
 • budujemy stanowisko – po trzecie komponujemy niezbędne zasoby: ramię robota z systemem sterującym, osprzęt dobrany do procesu wytwarzania, systemy wygrodzenia, aby następnie zainstalować wszystkie elementy w docelowym miejscu.
 • wdrażamy proces –  po czwarte uruchamiamy instalację, testujemy proces, osiągamy założenia projektowe, szkolimy operatorów i załogę, a następnie wspieramy klientów podczas pracy z robotem. 
0
Dobieramy rozwiązania
i technologię
0
Projektujemy stanowisko zrobotyzowane
0
Budujemy i testujemy stanowisko
0
Wdrażamy robota
i optymalizujemy proces

Zespół

W procesie integracji robota przemysłowego i wdrożenia procesu zrobotyzowanego niezbędny jest doświadczony zespół specjalistów

Niewątpliwie do procesu integracji robotów przemysłowych niezbędny jest zespół specjalistów o różnorodnych umiejętnościach i predyspozycjach. Przede wszystkim, nasz team to grupa osób zarówno posiadających wiedzę techniczną i doświadczenie w integracji robotów przemysłowych. Ponadto, nasz zespół posiada umiejętności w zarządzaniu projektami wdrożeniowymi. W efekcie w zespole integrującym roboty współpracują m. in.: 

 • Robotyk: osoba, która odpowiada za wybór robota, a następnie konfiguracje go i programuje. 
 • Automatyk: osoba zajmująca się projektowaniem, programowaniem i uruchamianiem urządzeń i systemów automatyki, które pozwolą na sterowanie i monitorowanie procesów przemysłowych.
 • Programista: osoba, która jest odpowiedzialna za tworzenie oprogramowania, tak aby sterowanie robotem było intuicyjne i możliwe z pozostałymi systemami. 
 • Konstruktor: osoba, która wykonuje dokumentację techniczną i odpowiada za projekt stanowiska.
 • Monter: odpowiada natomiast za montaż robota, budowę wygrodzenia i realizację stanowiska.
 • Elektryk: osoba, która projektuje i instaluje systemy zasilania i sterowania dla robota. 
 • Projektant systemów bezpieczeństwa: odpowiada za zaprojektowanie systemu, który będzie chronił użytkowników przed urazami lub szkodami w czasie pracy. 
 • Specjalista ds. testów: osoba, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie testów, po to by sprawdzić, czy robot działa poprawnie i czy jest bezpieczny w użyciu.
 • Analityk finansowy: specjalista, odpowiadający za wykonanie analizy opłacalności i stopy zwrotu z inwestycji. Opracowuje modele biznesowe i odpowiada za montaż finansowy projektu.
 • Kierownik projektu: osoba, która ma doświadczenie w zarządzaniu projektami. Jest odpowiedzialna za nadzorowanie procesu integracji robota, koordynowanie pracy zespołu oraz zapewnienie, że projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i budżetem. 

Oprócz tego, w zależności od skali projektu i potrzeb klientów, do integracji angażujemy również innych specjalistów. Oczywiście, pośród których są: inżynierowie spawalnictwa, logistycy, lakiernicy, analitycy danych czy specjaliści od sztucznej inteligencji

Masz pytania?

 
Hubert SKOWRON 

Kierownik projektu ds. integracji robotów przemysłowych

tel. +48 536 000 450

hubert.skowron@nexport.pl