Oferta

Robotyzacja produkcji

Transformacja w obszarze technologii produkcyjnych nie musi wcale oznaczać zakupu nowych maszyn i urządzeń. Transformacją technologiczną powinna być modernizacja istniejącego parku maszyn i urządzeń tak, żeby zapewnić firmie najwyższy poziom elastyczności oraz minimalizację kosztów. Dlatego integrujemy stanowiska zrobotyzowane na infrastrukturze nowej i używanej. Dobieramy urządzenia i osprzęt zgodnie z potrzebami naszych klientów. Kreujemy rozwiązania w oparciu o zastane procesy i doświadczenie kadry technicznej.

Co robimy

Opracowujemy koncepcję stanowiska
Przygotowujemy budżet i harmonogram inwestycji
Dobieramy technologie i proponujemy rozwiązania
Budujemy i integrujemy zrobotyzowane stanowiska
Testujemy rozwiązania i wdrażamy technologię
Wspieramy po wdrożeniu

Produkcja dużych serii wiąże się bezpośrednio z obniżeniem kosztów uruchomienia procesu, jego planowania, projektowania produktu czy technologii.  Polityka obniżenia kosztów może być realizowana poprzez inteligentne zarządzanie zasobami produkcyjnymi, automatyzację procesów czy utrzymanie ruchu bazujące na predykcji danych tj. maksymalizacje wykorzystania maszyn poprzez minimalizację przestojów, obniżenie czasów przezbrojenia i niezwykle ważne ciągłe monitorowanie ich stanu i serwisowanie w odpowiednim czasie.

Co robimy

Definiujemy procesy i obszary do automatyzacji i cyfryzacji
Tworzymy koncepcję dla procesów i stanowisk
Dobieramy technologię, narzędzia i oprogramowanie
Prowadzimy testy i analizujemy dane z procesów
Wdrażamy rozwiązania
Wykonujemy analizę powdrożeniową

Cyfrowa firma to taka, która wykorzystuje cyfryzację do rozwoju swoich produktów i usług. Na ile to możliwe technologie cyfrowe powinny obejmować wszystkie obszary w firmie – od symulacji procesów produkcyjnych, przez zarządzanie i analizę danych z produkcji w czasie rzeczywistym, aż po pracę nad produktem na każdym etapie cyklu życia czy budowanie przewagi rynkowej.  W idealnym zcyfryzowanym przedsiębiorstwie wszystkie procesy będą się same organizować i optymalizować, a poszczególne zasoby wewnętrzne i klienci na każdym etapie będą dysponować informacją o aktualnym ich statusie. 

Co robimy

Pozyskiwanie danych z wielu źródeł
Gromadzenie i szeregowanie danych
Wykorzystanie danych w procesach
Analityka danych
Weryfikacja danych
i aktualizacja procesów

Sztuczna inteligencja to zdolność maszyn do wykazywania ludzkich umiejętności, takich jak rozumowanie, uczenie się, planowanie i kreatywność. Sztuczna inteligencja umożliwia systemom technicznym postrzeganie ich otoczenia, radzenie sobie z tym, co obserwują i rozwiązywanie problemów, działając w kierunku osiągnięcia określonego celu. Komputer odbiera dane (już przygotowane lub zebrane za pomocą jego czujników, np. kamery), przetwarza je i reaguje. Systemy AI są w stanie do pewnego stopnia dostosować swoje zachowanie, analizując skutki wcześniejszych działań i działając autonomicznie.

Co robimy

Wspomaganie procesów biznesowych
Wspomaganie produkcji
Inteligentne zarządzanie procesami
Business inteligence
Uczenie maszynowe i predykcja zdarzeń

Innowacyjna organizacja  powinna, przede wszystkim, stworzyć środowisko pracy, które wyzwala wśród pracowników zaangażowanie i kreatywność. Rolą właścicieli firm, osób zarządzających jest stworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej, atmosfery, systemu i sposobu pracy w taki sposób, żeby jak najlepiej wykorzystać umiejętności, talenty, inicjatywę czy zdolności przywódcze osób zatrudnionych. Głównym zadaniem obszarów zarządzania kadrami jest stworzenie zgranej społeczności, wykreowanie naturalnych liderów transformacji i wypracowanie odpowiedniego klimatu, który będzie sprzyjał inicjatywom udoskonalania procesów wewnętrznych.

Co robimy

Badamy dojrzałość cyfrową
Plan transformacji firmy
Mapy drogowe
Tworzymy modele biznesowe
Kreujemy liderów 4.0
Wdrażamy rozwiązania